Sköna sommardagar i all ära men snart kommer hösten med hundträning, jaktprov, jakt och inte minst vårt Unghundsmästerskap.
Vi har denna säsongen flyttat fram datum för kval och final då vi pga. värme och torka inte kommer att döma några prov innan 1:a oktober.

Tanken med mästerskapet är att premiera hundar som presterar prisprov i ung ålder, få fler fungerande unghundar ut på prov, få fler jaktprovstarter under förhösten, samt inte minst ett trevligt tävlingsmoment att träffa likasinnade vid. Kvalificerande prov utföres som ett vanligt jaktprov på̊ den egna marken. Finalister och reserver kommer att tas ut på första kollegiet i oktober. Finalen kommer att äga rum i trakterna runt Malexander på Boxholms skogars marker fredagen den 21:e december i år.

Samling för lottning av provrutor, domare och vägvisare den 20:e med gemensam middag.

Regler för uttagning till SSÄK unghunds mästerskap 2018.

Som grund för kvalificeringen uttages de tio bästa unghundarna med ”prisprov” (födda 2016-17). Kvalificerande prov + reserver skall denna säsongen vara genomförda senast 25:e november.
Vid lika poäng gäller högsta poäng på̊ moment nr 3 (ståndskall på̊ upptagsplatsen). Ägaren skall vara medlem i SSÄK och provet skall vara genomfört i SSÄK: s regi. I övrigt gäller SÄK`s bestämmelser för jaktprov med älghundar. Klubben står för mat, logi vid finalens genomförande. Domararvode på 500 kr betalas av respektive startande.

Vid frågor så hör av er till:

Daniel Eliasson 070-683 14 00

Boxholms Skogar AB är huvudsponsor för detta mästerskap och ställer upp med provmarker inom ett samlat område. Utan detta fina stöd hade det varit mycket svårt att arrangera ett mästerskap på detta sätt.