Passa på att köpa värmeväst!

Styrelsen har lyckas att få till ett bra erbjudande på värmeväst till våra medlemmar. Medlemmarna får köpa västen – som kommer ha klubbens tryck på bröstet – för 960 kronor inklusive batteri o laddare. För att leverans ska kunna ske så fort som möjligt...

Årsmöte 2020

Sydsvenska Älghundklubben inbjuder till årsmöte söndagen den 23 februari 2020 klockan 10.00 på Asa herrgård, Asa, Lammhult. (vägbeskrivning hittar du på:  www.asaherrgard.se.) Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast den 12 januari. Dessa läggs sedan ut på...

Unghundsmästerskapet

I år äger unghundsmästerskapet rum fredagen den 10 januari. Platsen är som vanligt Boxholms marker. Uttagningen kommer att genomföras tiden 21 augusti – 13 oktober. Om startfältet inte är fullt (10 platser) efter den 13 oktober kommer startfältet fyllas på med...