Avel

Tikägare, planerar du att para din jaktprovsmeriterade tik med känd HD-status ta då kontakt med avelsgruppen i god tid för val av lämplig täckhund. Avelsrådet har tillgång till ett jyckedataprogram med information om mer än 85.000 älghundar.

För att du ska kunna registrera dina valpar måste båda föräldrarna ha känd HD-status. Har någon av föräldrarna C-E höfter blir valparna belagda med avelsförbud.

Endast genom samarbete och öppenhet kan en sund och bra avel bedrivas.

För att läsa mer om hälsoläget gör ett besök hos Svenska Älghundklubben.
SÄK:s avelspolicy (extern länk) –SÄK:s avelsrekommendationer (extern länk)

Jämthund – Joachim Gunnarsson och Jan Gustavsson

Gråhund -Då vi för närvarande saknar avelsråd för Gråhund hänvisar vi enligt överenskommelse till Svenska Gråhundsklubben. www.svenskagrahundklubben.se

Älghundsraserna

Det finns 9 älghundsraser under Svenska Älghundklubben. Nedan finns fastställda dokument rörande raserna samt länkar till de olika rasklubbarna.

Till älghundsraserna >>