Passa på att köpa värmeväst!

Styrelsen har lyckas att få till ett bra erbjudande på värmeväst till våra medlemmar. Medlemmarna får köpa västen – som kommer ha klubbens tryck på bröstet – för 960 kronor inklusive batteri o laddare. För att leverans ska kunna ske så fort som möjligt...

KOLLEGIE Kollegie för Norra Området kommer att hållas den 26/11 kl 18,00 på ELP Industrigatan 29 57438 Vetlanda. Anmälan senast 22/11 till Peter Andersson tel. 073 092 30 31 E-post ljungstigens@telia.com

Årsmöte 2020

Sydsvenska Älghundklubben inbjuder till årsmöte söndagen den 23 februari 2020 klockan 10.00 på Asa herrgård, Asa, Lammhult. (vägbeskrivning hittar du på:  www.asaherrgard.se.) Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast den 12 januari. Dessa läggs sedan ut på...

Unghundsmästerskapet

I år äger unghundsmästerskapet rum fredagen den 10 januari. Platsen är som vanligt Boxholms marker. Uttagningen kommer att genomföras tiden 21 augusti – 13 oktober. Om startfältet inte är fullt (10 platser) efter den 13 oktober kommer startfältet fyllas på med...