Som ni vet så ställdes ordinarie Km och Sm-kval in i år. Istället lottades en representant till årets Sm och det blev Lalabons Coda som får åka för Sydsvenska älghundklubbens räkning. Första reserv är Ella och andra reserv är Lagadalens Frost.

Årets Km är istället bestämt till att genomföras den 23/11. Där kommer en klubbmästare tas fram som dessutom får representera klubbens kommande år på Sm (2019).

Då det är svårt att arrangera en tävling på kort varsel så kommer årets Km genomföras som enskilda prov men under samma dag. Ni kommer själva få stå för provmarkerna. Ni kommer bli tilldelade domare. Klubben står för reseersättning till domarna men ni betalar domararvodet. Man kan tycka att det är fel att man går ett så viktigt prov på egna marker men förutsättningarna är lika för alla.

De som kommer få delta på Årets Km och tävla om en plats på Sm 2019 är de nio hundarna som ej deltar på Sm i år. Dvs skulle Coda få ställa in så kommer Ella få tävla i Sm och coda på Km istället för tvärtom. Vi kommer dessutom låta första reserv till Km få vara med. Alltså kommer det vara tio hundar i startfältet den 23/11.

Kollegiet kommer hållas via telefon samma dag efter att samtliga hundar genomfört deras prov.

Ni kommer få domare tilldelad senare när det börjar dra ihop sig.

Med förhoppning om en trevlig höst med mycket hundskällning!