Datum för kollegie i sydvästra provområdet är satt till den 10/1. En följd av att vi sköt fram provsäsongen till den 1/10 i höstas har blivit att kollegierna blivit haltande.

Det var inte många prov som gicks under oktober, då de flesta antagligen jagade istället. Sen i november och nu i december har det gåtts desto fler prov och nu börjar det bli underlag för att genomföra ett kollegie. Allt arbete i klubben sker ideellt och då det är samma provläsare och fullmäktige i två av våra områden så blir det några enstaka personer som får avsätta mycket tid till att rätta prov och genomföra kollegier.

Att dra ihop ett kollegie och avsätta en kväll och många mil i bil för kanske 10 prov som genomfördes i början av provsäsongen känns inte motiverat utan man vill helst har fler prov när man träffas. Detta medför tyvärr att vissa hundägare blir drabbade med lång väntan på resultat efter prov. Vi är ledsna över detta och kan bara beklaga. Nu hoppas vi att kommande säsong blir mer normal vädermässigt och att vi kan genomföra prov och kollegier som ”vanligt”.

Skulle det bli samma scenario fler år så får vi tänka oss att slå ihop våra kollegier och köra igenom prov från båda områdena vid samma tillfälle. Detta innebär längre resor för de domare som deltar vid kollegierna men är nog en smäll vi får ta.

Nästa problem vi har till följd av framskjuten provsäsong är att det är hård belastning på våra domare. Det blir en ketchupeffekt då det knappt anmäls några prov i början av säsongen för att sen trilla in fullt med anmälningar på en gång (läs sista anmälningsdagen). Även här jobbar provledarna för fullt och gör så gott de kan. Som sagt så beklagar vi att många får vänta på resultat. Men vi är bara människor och vi gör så gott vi kan! Det vi kunde gjort annorlunda är att gå ut med information om läget tidigare. Det tar vi åt oss och lär oss utav.

Gott nytt år!

Mvh Erik Ryd, ordförande Sydsvenska älghundklubben.