Hej Medlemmar i Sydsvenska Älghundklubben              20180729

Med tanke på det rådande väderläget i Sverige har bland annat Kalmar Län infört restrektioner gällande användandet av hund. Enligt beslut får hund ej användas på jakt, träning eller jaktprov på vildsvin eller älg. Detta gäller fram till 1/10 med reservation att förbudet kan hävas eller förlängas beroende på vädret.

Vi i styrelsen har tidigare fört diskussioner framförallt gällande vårt KM som är tänkt hållas den 25/8. Vi har nu beslutat att i år ställa in vårt KM och i stället lotta fram en representant samt två reserver till SM i september 2018 i vår klubb. Dels grundar vi detta på att det etiskt inte går att genomföra ett prov i värmen som råder, både av hänsyn till hundarna men framförallt viltet. Dels grundar vi beslutet på att man i några län får släppa hunden för träning medan man i andra inte har den möjligheten.

Vi har också kommit fram till att framöver inte genomföra vårt KM (SM-uttagningen) i Augusti utan i stället förlägga det till senhösten och således ta fram vår representant redan hösten innan SM. Detta för att det i regel är för varm för att genomföra en tävling på bra villkor. Att hålla KM senare på hösten gör att alla hundar har möjligheten att genomföra tävlingen med bra kondition och med bättre förutsättningar. I år passar det bra att göra detta skiftet då läget är som det är. Vi kommer därför senare under hösten hålla ett KM med de resterande ordinarie nio (9) kvalande hundarna samt första reserv vilken av dessa, som skall representera SSÄK vid SM 2019.

Mer information om hur genomförandet kommer se ut kommer. Det är möjligt att det kommer bli enskilda prov då det kan vara svårt att arrangera en tävling med kort varsel. Med andra ord kommer vi på detta sätt in i en ny rullning där man tävlar i KM och om en plats i SM redan året innan.

Med tanke på det extrema väder, som råder samt de restrektioner, som gäller inom Kalmar Län så kommer vi skjuta upp vår provverksamhet inom hela klubben. Vi avser att starta vår provverksamhet den 1/10 med reservation om att det kan ändras beroende på vädret och länsstyrelsernas beslut. Vi som klubb tänker på hundarnas och viltets hälsa. Detta gäller alla typer av jaktprov. Såväl löshundsprov på älg och vildsvin, ledhundsprov och särskilt älgspårprov.

De prov som ligger kvar från föregående säsong, som skulle vara gångna för 1/10 har istället fram till 1/11 på sig att genomföras.

Förutsättningar för att kvala till vårt ughundsmästerksap kommer också ändras. Mer information om detta kommer. För övrigt gäller samma datum, som tidigare för anmälning av jaktprov och tider för genomförandet av dessa.

Med förhoppning om ett riktigt ”skitväder” framöver

Med vänlig hälsning styrelsen genom Erik Rydh, Ordförande Sydsvenska Älghundklubben