Verksamhet Sydsvenska Älghundklubben är ansluten till Svenska Älghundklubben och ett av totalt tio distriktsklubbar. Medlemsantalet låg på 1329 ordinarie medlemar, 57 familjemedlemmar, en hedersmedlem och en ständig medlem räknat 2016. Huvudsyftet med Sydsvenska Älghundklubben är att genom utställningar, jaktprov samt systematisk och målinriktad information skapa förutsättningar för en exteriört och jaktligt god älghundsstam. För att nå detta satsas mycket på att anordna utställningar av god kvalité samt bedriva jaktprovs och utbildningsverksamhet. Medlemmar gör er stämma hörd Sydsvenska Älghundklubbens styrelse är vald av Er medlemmar under årsmötet. Det är viktigt att det är just Era idéer och förslag som kommer fram. Tveka inte utan ta kontakt med någon i styrelsen. Vi saknar många gånger inkommet material från er medlemmarna.