Viltspårprov

Anmälningsavgifter Viltspårprov anlag och öppen klass 150 kr / prov + 50 kr i tillägg för utlandsägd hund

Domararvode 250 kr betalas till domaren vid provtillfället, bilersättning 18,50/mil visa domaren kvitto på inbetald anmälningsavgift

Provsäsong: 1/4-30/9

Provet är öppet för hundar av alla raser, såväl registrerade som oregistrerade. Även blandrashundar får deltaga. Hunden skall uppnått minst nio (9) månaders ålder och vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser. Anmälts till deltagande enligt SSÄK´s utfärdade föreskrifter, samt är ID-märkt och dess ID nummer registrerats hos SKK (svenskägd hund). SÄK har beslutat att ID-märkning genom tatuering skall gälla för deltagande i klubbens arrangemang. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger dock rätt att deltaga med microchipsmärkt hund, även om arrangör beslutat om tatuering. De microchip som används skall uppfylla ISO-standard 11784 eller 11785.

Är hunden enbart chipmärkt ansvarar hundägaren för att avläsare finns tillgänglig provdagen.

Upplysningar lämnas av: Sven-Erik Johansson Skäfshult 598 72 Södra Vi. e-post  jo.sven.erik@telia.com

Anmälan av hund till SSÄK:s Viltspårprov

Alla uppgifter om hunden, ras, hundens föräldrar, ägare och uppfödare ska fyllas i. Plats och datum behöver inte uppges.

Ange om anmälan gäller anlagsklass eller öppenklass.

Startavgiften, som är 150 kr/prov sätts in på klubbens pg nr. 578127-3 Betalningsmottagare är. Sydsvenska Älghundklubben.

Ange under meddelande till betalningsmottagaren avsändare samt hundens namn och reg. Nr. samt att betalningen gäller startavgift för viltspårprov.

Görs anmälan via e-post finns blankett för detta att ladda ned från SÄK ‘s hemsida.

Anmälningsblanketten skickas till: Sven-Erik Johansson Skäfshult 598 72 Södra Vi e-post  jo.sven.erik@telia.com

När anmälan och anmälningsavgift inkommit meddelas hundägaren vilken domare som tilldelats. Det åligger hundägaren att ta kontakt med domaren för överenskommelse om provdag och provmark.