Sydsvenska Älghundklubben inbjuder till utställning i Moheda den 14 februari 2016

Utställning hålls inomhus i uppvärma lokaler med cirka 10 grader. Servering samt stor parkering i direkt anslutning.

Domare:
Liz-Beth C Liljeqvist, Jämthund
Anita Whitmarsh, Gråhund
Boo Lundström, Övriga raser
Reservation för domarändring!

Upplysningar:
Louise Håkansson 070-357 25 45

Anmälan
Anmälan görs på www.provdata.se samt via e-post sydsvenska@alghundklubben.com Görs anmälan via e-post finns blankett för detta att ladda ned från SÄK’s hemsida.

Skriftlig anmälan skickas till;
Kenneth Carlsson
Åkebo Höganäs
577 91 Hultsfred

Anmälningsavgift: Valpklass 130 kr, veteranklass 190 kr och övriga klasser 270 kr.

Avgiften sätts in på pg 57 81 27-3. Anmälan utan anmälningsavgift och medlemskap beaktas ej.

Sista anmälningsdag 24 januari

Vaccinationskontroll klockan 8-9. Bedömningen börjar klockan 9.

VARMT VÄLKOMNA!