Frågan om införande av Nordiska provregler eller inte har nu varit uppe på dagordningen sedan 2010/2011. Diskussionen om gemensamma provregler har däremot pågått mycket längre än så. Turerna har varit många genom åren.

Idag vet vi inte riktigt var vi står och frågan kommer kanske att avgöras nu i vår om inte det tar någon ny vändning återigen. Brist på information och förankring har präglat processen. Den variant av Nordiska som Sverige gemensamt tog fram våren 2015 blev inte accepterad av Finland på NÄU-mötet i juni.

Mötesprotokollet från NÄU mötet i juni blev aldrig utlagt på SÄK:s hemsida men så småningom tog SÄK:s jpr­  kommitté fram ett omarbetat förslag som närmade sig Finska Nordiska en hel del och SÄK tror nu att Finland/Norge skall kunna acceptera Sveriges variant av Nordiska. Den varianten presenterades först i månadsskiftet aug-sept för lokal och rasklubbar. Det blev då bråttom att säga ja eller nej till förslaget på redan på ordf.konferensen i Sysslebäck. Svaret blev ett knappt ja sedan JHÄK först sagt Nej till ställda förslaget men sedan ändrade till ett Ja om en del smärre förändringar gjordes i dokumentet, bla annat några felaktigheter. Detta sa SÄK ok till. Frågan var ställd JA eller NEJ så därför hade de flesta lokalklubbar och rasklubbar inte utarbetat några ytterligare justeringar inför Sysslebäck.

Läs hela artikeln i nedanstående dokument.

Nordiska i praktiken – Rapport fran parallellbedomning dec 2015

Poang & provberattelser Narpes & Nykarleby

 

Photo by News Oresund