Då arbetet med regelrevidering av nuvarande provregler påbörjats inbjuds Domare, Aspiranter, Elever och medlemmar i SSÄK möjlighet att lämna sina synpunkter på detta på följande platser och tider. Det går också bra att lämna sina synpunkter på e-post om ni ej kan delta på mötena, senast den 10 augusti för alla provområdena till Peter Andersson e-post ljungstigens@telia.com.

Norra provområdet: 11/6 kl 18,00 ELP Industrigatan 29 A Vetlanda

Sydvästra provområdet: 13/6 kl 18,00 Derome såg i Kinnared

Anmälan till dessa 2 informationskvällar Peter Andersson Ljungstigens@telia.com tel 073-092 30 31 senast den 7/6

Sydöstra provområdet: 11/6 kl 18,30 Räddningstjänsten Järnvägsgatan 41 Emmaboda. Gå in genom den bruna dörren till vänster om polisens entrè.

Anmälan senast 7/6 till Anders Häggblad anders_haggblad@hotmail.com tel 070-981 72 31

Vi återkommer om tid och plats för revidering provregler vildsvin.

Styrelsen gm Bengt-Henry Bergqvist sekr.SSÄK