Sydsvenska Älghundklubben inbjuder till årsmöte söndagen den 2 mars 2014 klockan 10.00 på Järnvägshotellet i Skillingaryd. Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast den 15 januari. Dessa läggs sedan ut på vår hemsida. Vid önskemål kan motioner skickas ut efter kontakt med sekreteraren.  

Efter årsmötet serveras mat till självkostnadspris. Anmälan för er som önskar mat görs till Bengt Bergqvist. sekr.ssak@tele2.se  tel. 0470/47304 mob. 0736796390 senast 20 februari.

Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Här är samtliga dokument som behandlades under årsmötet.

Verksamhetsplan 2014  Verksamhetsberättelse 2014  SSÄK dagordning ÅRSMÖTE 2014    Rambudget 2014  Förslag på avgifter2014 Balansräkning 20131231 Resultaträkning20131231 Revisionsberättelsen