Vi har i Älghunden meddelat att årsmötet kommer att hållas på ASA Herrgård den 28 februari 2021. På grund av pågående pandemi med åtföljande restriktioner kommer årsmötet att bli digitalt.

Sydsvenska Älghundsklubbens årsmöte söndagen den 28 februari 2021 klockan 10.00 kommer att ske via zoom. Det kommer att finnas möjlighet ansluta sig till mötet från 09.30 för att mötet skall kunna starta på utsatt tid.

För att ni ska kunna deltaga i mötet behöver vi följande uppgifter av er.

Namn, medlemsnummer samt E-postadress.

För att ni ska kunna rösta behöver vi personnummer alla siffror, telefonnummer, samt att ni laddar ner appen percap i er mobiltelefon.

Personnummer raderas efter avslutat möte.

Sista anmälningsdag 20 februari för att vi ska kunna sammanställa och organisera utskick av inloggningsuppgifter för mötet och röstning till sekr.ssak@gmail.com

Årsmötes handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan från 22 februari.

(sydsvenskaalghundklubben.se)

Årsmöteshandlingar. Sydsvenska Älghundklubben.

Sidan är lösenordsskyddad inloggningsuppgifter och lösenord erhålles i samband med inbjudan till ZOOM mötet som utsändes till de, som anmält sig till mötet enligt ovanstående.

Styrelsen gm

Bengt-Henry Bergqvist Sekr. SSÄK