Viktig information till alla hundägare!!

Till alla som  vill gå jaktprov 2013/2014. För tillfället råder det stor domarbrist i både norra och  södra provområdet. Detta gör att det tar extra lång tid att tilldela domare och  att en del tyvärr inte kommer att kunna genomföra sina prov denna säsong. Vissa ...