Söndagen den 19/6 2016 genomfördes den andra domar genomgången i Sydsvenska Älghundklubben i Skedhult. Där deltog 24 domare, och efter att ordförande Wåge Lundgrehn hälsat alla välkomna och förklarat lite om bakgrund och händelser i klubben var det Joachim Gunnarsson och Peter Andersson, som ansvarade för utbildningen. Den började med genomgång av domarboken och momenten, därefter fick deltagarna ett fingerat prov att lösa med poängsättning efter en text. Efter detta genomgång av provet och förklaringar varför  poängen var motiverade i de olika momenten.