Den stora frågan som diskuterades var om Svenska älghundsklubben skulle fortsätta sitt arbete för att ansluta sig till de gemensamma Nordiska provreglerna.

Efter långa diskussioner och en omröstning kom mötet fram till att Svenska älghundklubben skall fortsätta sitt arbete för att ansluta sig till de gemensamma Nordiska provreglerna, rösterna landade på drygt 60 % för en anslutning och knappt 40 % mot en anslutning.

I diskussionerna framkom att det i texten till det nuvarande förslaget finns en del felaktigheter och annat som behöver poleras till, jaktprovskommittén fick från mötet i uppgift att skriva om och putsa till texterna så att de blir fungerande. I detta arbete skall lokal- och ras-klubbarna ges möjlighet att delta.

Som representant för SSÄK – Stefan Yrjas