Styrelsen har fått klagomål på att det har dömts hundar inom familjen (syskon som dömer åt varann) För att vara väldigt tydlig så får hädanefter inga familjemedlemmar eller släkt döma varandras hundar. I övrigt så gäller de etiska regler som SKK har skrivit ner och det är av vikt att medlemmar, domare läser igenom detta. / Thomas Melkersson

Nu finns ett nytt dokument där SKK har samlat de etiska regler som gäller för prov- och tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen.
Reglerna gäller oavsett om du är exempelvis viltspårsdomare, lydnadsdomare, agilitydomare, jaktprovsdomare eller BPH-beskrivare. Reglerna har funnits sedan tidigare, men inte varit samlade i ett särskilt dokument som riktar sig till samtliga prov- och tävlingsdomare samt beskrivare.
Dokumentet innehåller avsnitten domaretiska regler, disciplinära åtgärder och domares hälsa. Utöver de domaretiska regler som utfärdats av SKK kan ansvarig specialklubb utfärda kompletterande regler och anvisningar som rör klubbens auktoriserade domare.

Samtliga klubbar som auktoriserar någon form av prov- och tävlingsdomare eller beskrivare uppmanas att sprida detta dokument.
Läs mer>> Domaretiska regler för prov- och tävlingsdomare samt beskrivare