SYDSVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN 

INBJUDER TILL UTSTÄLLNING I TORNE UTANFÖR GRIMSLÖV 

24 MAJ 2014 

Domare: 

Arvid Göransson                       Gråhund

Stig Brännvall                           Jämthund

 Britt-marie Nordqvist               Övriga raser

Se hemsidan för vidare upplysningar

Reservation för domarändring! 

Upplysningar:

Jan Gustavsson, Gemla telefon 0470-771 563 

Anmälan:

Kenneth Carlsson, Åkebo Höganäs, 577 91 Hultsfred

Telefon 0703722412 Alternativt kan anmälan göras på e-postadress: sydsvenska@alghundklubben.com

Görs anmälan via e-post finns blankett för detta att ladda ned från SÄK’s hemsida. 

Anmäl gärna via e-mail och hemsida! 

Anmälningsavgift:

Valpklass 130 kr, veteranklass 190 kr och övriga klasser 270 kr.

Avgiften sätts in på pg 57 81 27-3. Anmälan utan anmälningsavgift och medlemskap beaktas ej. 

Sista anmälningsdag 4 maj 

Vaccinationskontroll klockan 8-9. Bedömningen börjar klockan 9. 

VARMT VÄLKOMNA!

älg