KLARGÖRANDE

Det har senaste tiden kommit en del synpunkter på styrelsens beslut att tillåta 11 hundar att starta på KM. Därför finns det anledning att komma med ett klargörande varför vi agerat som vi gjort.

På grund av olyckliga omständigheter har inte full information kommit ut på hemsidan om vilket regelverk som gällde under provsäsongen 2015/16

En hund från annan lokalklubb har startat i vårt område och presterat så bra att den enligt gällande regelverk är kvalificerad för deltagande i KM. Hundägaren har meddelats att han beroende på att han inte är boende i lokalklubbens område inte är berättigad att starta i KM.

Detta har hundägaren överklagat till SKK som i protokollsutdrag meddelat att man inte som lokalklubb har rätt att avvisa medlem på grund av bostadsort.

Med den bakgrunden tog en enig styrelse beslutet att tillåta 11 hundar att starta på KM. Motiveringen var att det kändes oerhört fel att utesluta en ”egen” hund från lokalklubben till förmån för en hund från annan lokalklubb. Nu har 11 hundar möjligheten att kvalificera sig för SM och ingen behöver se sig förbigången på grund av otydligt regelverk. Må bästa hund vinna oavsett klubbtillhörighet.,

Vidare kan meddelas att SÄK fn arbetar med frågan om dubbelt medlemskap och hur vi ska hantera frågan om att starta i annan klubb och därmed kunna kvalificera sig till Km och vandringspris samt att rösta vid årsmöte i flera klubbar.

Wåge L)( ordf

Protokollsutdraget finns att se på hemsidan.

Wåge L/ ordf