Klubbmästerskap

SSÄK:s Klubbmästerskap: För att deltaga i  KM eller kvalificera sig för vandringspris skall provet genomförts i ordinarie prov enligt SÄK:S regler och ägaren vara medlem i SSÄK  samt betald medlemsavgift, och att provet genomförts inom föreskriven starttid.

Klubbmästerskap arrangeras varje år inom klubben. Kvalificerade till KM är de 10 bästa proven från föregående jaktprovssäsong. Combiprov dvs hund, som är anmäld till gris/älgprov där provet blir älgprov är inte kvalificerande till KM. För att kvalificera sig till KM/SM måste hunden vara både HD- och AD röntgad. HD röntgad med resultat A eller B,  AD röntgad ska vara friröntgad. (AD röntgen gäller ej gråhundar) samt vara utställd i unghundsklass med VG eller efter 15 månaders ålder med minst G som resultat.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.