Lämna annons

Villkor för annonsering:

  • Medlemmar i SSÄK har rätt att annonsera.
  • Annonsören står för innehållet i annonsen.
  • Annonser sätts in förutsatt att man följt SÄK:s avelspolicy.
  • SSÄK förbehåller sig rätten att bestämma vilka annonser som kommer med.
  • Annonserna ligger kvar i 3 månader om inte annonsören meddelar annat.

OBS! Glöm ej att ange ditt namn, e-postadress och kontaktinformation. Det kan dröja några dagar innan din annons syns, men finns den inte ute inom en vecka så kontakta oss igen. OBS!

Lämna din annons här.

* anger obligatoriska fält