Motion till Svenska Älghundsklubben via Syd Svenska Älghundsklubben.

Motionen handlar om att vid jaktprov kunna döma den
startande hunden på både älg o gris. I dag om man startar ett jaktprov på tex
vildsvin och hunden ställer o jagar älg så blir det en nolla i protokollet. Jag
tycker att detta måste ändras, detta gynnar inte hundarna och prov
verksamheten. Det kostar ca 1000:- att starta ett jaktprov med löshund idag och
har man oturen att får tag i fel djur ett antal gånger så kostar det stora
pengar samt att hunden har med sig nollor i hundlistorna fast hunden kanske
jagat bra. Jag ser en stor risk med detta att hundägare inte kommer att
meritera sina hundar och att vi kommer få flera o flera omeriterade hundar.
Älghundsklubben driver i dag både vildsvinsprov och älgprov i deras verksamhet
och borde försöka få till en ändring på detta.

Mvh

Birger Fransson
Hagevägen 9
38053 Fliseryd
Tele 076-0464212
E-post;birger.fransson@tele2.se