Motion till Årsstämman 2/3 2014 i Sydsvenska Älghundklubben

Förekomsten av hjort ökar och är i vissa områden så stor, att det påverkar möjligheten till jaktprov. I Norge är hjort ett jaktbart vilt även vid jaktprov. Vi strävar efter en Nordisk lösning kring provregler. Därför vill jag väcka en diskussion angående tillåtande av hjort vid våra jaktprov.  Dessutom yrkar jag på ett bifallande till att acceptera hjort som provvilt vid samtliga jaktprov (inklusive särskilt älgspårprov).

Lillaryd 2013 11 19
Björn Ahlstedt
bjorn-ahlstedt@tele2.se