Motion till årsstämman 2014 i Sydsvenska Älghundklubben.

Ärende: Redovisning av jaktprov i Jyckedata.

I den utgåva av ”Bestämmelser för jaktprov med älghundar” som gällde till och med 2013-06-30 finns tre olika former av jaktprov upptagna: löshundsprov, ledhundsprov och säskilt älgspårprov. Lös- respektive ledhundsprov är var för sig meriterande för hund att ställas ut i jaktklass.

Om man söker meriter i Jyckedata, finner man bara ett av proven (löshundsprov) presenterat som jaktprov. De andra presenteras som ledhundsprov respektive älgspårprov, vilket kan tolkas som att de inte är fullgoda jaktprov. Enligt mitt förmenande krävs det betydligt mer av både hund och förare, för att prestera ett förstapris ledhund jämfört med löshund.

Mitt förslag är att samtliga presenteras som underrubriker till jaktprov, eller att de enskilt presenteras som löshundsprov, ledhundsprov och särskilt älgspårprov.

Lillaryd 2013-06-29

Björn Ahlstedt