Motion  årsstämman 2014 i Sydsvenska Älghundklubben.

Ärende: Svenskt Mästerskap och Nordiskt Mästerskap för ledhundar.

Mitt förslag är att det införs SM för ledhundar i likhet med SM för löshundar.

Intresset för ledhundsjakt ökar och är redan i dag tillräckligt stort för att ett SM skulle kunna hållas. Möjligheten att kunna tävla även med ledhundar skulle med säkerhet öka intresset för denna jaktform. Detta skulle i sin tur leda till att vi får fram ännu bättre hundmaterial.  Det finns även ett intresse på andra sidan Kölen att få mäta sig i ett kommande Nordiskt Mästerskap för ledhundar.

Lillaryd 2013-06-29

Björn Ahlstedt