En uppmaning från kassören att noggrant kontrollera gironummer vid betalning av medlemsavgiften. Alla betalningar som gäller medlemsavgift ska inbetalas till SÄK:s bankgiro som är 218-6179. Viktigt att detta följs, ett antal inbetalningar har redan inkommit.