Res. Från SSÄK:s klubbkamp/ SM kval 23/8 2014

[table id=1 /]

Domare vid kollegiet   Peter Andersson, Per-Ola Andersson, Tommy Sjöqvist, Johnas Johnsson.

Med anledning av diskussioner som uppkommit på sociala medier kommer här en förklaring över det som hänt vid SSÄK:s KM/ SM-kval 2014 Hyltebruk.

Efter avslutat tävling gjordes summering av prov enligt gamla modellen för hand av olika anledningar. Då fann man att 2 hundar var i topp med samma poäng ., Vittflys Sune och Böjeryds Akilles.Eftersom Akilles är yngre fann man honom som segrare i årets KM/SM-kval.

Dagen efter skrevs alla proven in i provdata och då finner man att Vittflys sunes Prov är felrättat och han i moment 9 var berättigad till en 10 istället för den 9 som satts. Därmed är Vittflys Sune den rättmätiga segraren. De berörda domarna såg det inträffade om felbedömningen och för att vara på den säkra sidan togs detta upp med SÄK.s jaktprovskommitté innan felet underrättades till de berörda hundägarna och allmänhet, därav kom ingen resultatlista ut på SSÄK s hemsida.

När hundägare var underrättade om detta, inkom det till SSÄK en överklagan på Böjeryds Akilles prov ang. moment sök. Där hundägaren menar på att hunden är felbedömd och skall ha en 9 istället för den 5 som domare till provet satt. Denna överklagan har granskats av både kollegiet på KM/SM-kval samt utav SSÄK styrelse och överklagan avslås då inga fel kan ses och menar på att domare i fråga bedömt momentet korrekt.