Jyckedata startordning utställning Sida: 1

Plats: Moheda Arrangör: SSÄK

Ring: 1 Domare: LUNDSTRÖM BOO_

Kat.nr Ras Kön Klass

1 Jämthund T Valpklass 1 (4 – 6 mån)

2- 3 Jämthund H Valpklass 2 (6 – 9 mån)

4- 10 Jämthund T Valpklass 2 (6 – 9 mån)

11- 24 Jämthund H Juniorklass (9 – 18 mån)

25- 28 Jämthund H Unghundsklass (15 – 24 mån)

29- 44 Jämthund H Bruks/Jaktklass (över 15 mån)

45- 46 Jämthund H Öppen klass (över 15 mån)

47 Jämthund H Championklass (över 15 mån)

48- 63 Jämthund T Juniorklass (9 – 18 mån)

64- 68 Jämthund T Unghundsklass (15 – 24 mån)

69- 86 Jämthund T Bruks/Jaktklass (över 15 mån)

87- 88 Jämthund T Öppen klass (över 15 mån)

89- 90 Jämthund T Championklass (över 15 mån)

91 Jämthund T Avelsklass

Jämthund Uppfödarklass

Jyckedata startordning utställning Sida: 2

Plats: Moheda Arrangör: SSÄK

Ring: 2 Domare: HALLBERGER GÖRAN_

Kat.nr Ras Kön Klass

92- 93 Norsk Elghund Grå H Valpklass 2 (6 – 9 mån)

94- 113 Norsk Elghund Grå H Juniorklass (9 – 18 mån)

114- 118 Norsk Elghund Grå H Unghundsklass (15 – 24 mån)

119- 123 Norsk Elghund Grå H Bruks/Jaktklass (över 15 mån)

124- 127 Norsk Elghund Grå H Öppen klass (över 15 mån)

128 Norsk Elghund Grå H Championklass (över 15 mån)

129- 144 Norsk Elghund Grå T Juniorklass (9 – 18 mån)

145- 161 Norsk Elghund Grå T Bruks/Jaktklass (över 15 mån)

162- 166 Norsk Elghund Grå T Öppen klass (över 15 mån)

167 Norsk Elghund Grå T Championklass (över 15 mån)

168- 169 Norsk Elghund Grå H Avelsklass

170- 172 Norsk Elghund Grå T Avelsklass

Norsk Elghund Grå Uppfödarklass

Jyckedata startordning utställning

Sida: 3

Plats: Moheda Arrangör: SSÄK

Ring: 3 Domare:NIELSEN EWA_

Kat.nr Ras Kön Klass

173- 174 HÄLLEFORSHUND H Juniorklass (9 – 18 mån)

175 HÄLLEFORSHUND H Unghundsklass (15 – 24 mån)

176 HÄLLEFORSHUND T Juniorklass (9 – 18 mån)

HÄLLEFORSHUND Uppfödarklass

177- 181 Östsibirisk Lajka H Juniorklass (9 – 18 mån)

182- 187 Östsibirisk Lajka H Bruks/Jaktklass (över 15 mån)

188 Östsibirisk Lajka H Öppen klass (över 15 mån)

189- 197 Östsibirisk Lajka T Juniorklass (9 – 18 mån)

198- 200 Östsibirisk Lajka T Unghundsklass (15 – 24 mån)

201- 202 Östsibirisk Lajka T Bruks/Jaktklass (över 15 mån)

203 Östsibirisk Lajka T Öppen klass (över 15 mån)

204 Östsibirisk Lajka T Avelsklass

Östsibirisk Lajka Uppfödarklass

205 Västsibirisk Lajka T Valpklass 2 (6 – 9 mån)

206 Västsibirisk Lajka H Juniorklass (9 – 18 mån)

207 Västsibirisk Lajka H Bruks/Jaktklass (över 15 mån)

208 Västsibirisk Lajka T Juniorklass (9 – 18 mån)

209 Västsibirisk Lajka T Öppen klass (över 15 mån)

210- 211 Rysk Europeisk Lajka T Juniorklass (9 – 18 mån)

212 Norsk Älghund, Svart T Championklass (över 15 mån)

213 Karelsk Björnhund H Valpklass 2 (6 – 9 mån)

214 Karelsk Björnhund T Valpklass 2 (6 – 9 mån)

215 Karelsk Björnhund T Juniorklass (9 – 18 mån)

216- 217 Karelsk Björnhund T Unghundsklass (15 – 24 mån)

218 Karelsk Björnhund T Öppen klass (över 15 mån)_