Sydsvenska älghundklubben vill uppmuntra hundägare att röntga sina hundar. Att följa upp vår avel med bland annat röntgen av avkommor är viktigt. Därför vill vi subventionera kostnaden det innebär att röntga din hund med 500kr.

För att ta del av subventionen krävs:
– Att den som står som ägare till hunden är medlem i Sydsvenska Älghundklubben och har sin rösträtt där.
– Att hunden som röntgas är yngre än 3 år. Räknas på födelsedatum vid röntgentillfälle
– Att man följer rekommendationerna för respektive ras, tex jämthund skall röntgas både Hd och Ed

Erbjudandet gäller max 1 hund per medlem och år.

Erbjudandet gäller hundar röntgade från och med 2019-01-01.

Efter att du röntgat din hund skickar du kopia på kvitto samt dina uppgifter till kassören så sker utbetalning efter det.

Vi kommer testa detta under ett år och utvärdera utfallet för eventuell fortsatt subvention. Med reservation om att vi får dra i bromsen ifall intresset är större än vad som är sunt för klubbens ekonomi.

Med vänlig hälsning Styrelsen, genom Erik Ryd