Program 

vid Svenska Älghundklubbens årsstämma år 2014 på Stadshotellet i Eksjö 

Lördag 26 april

08.00             Frukost

09.00             Kaffe. Avprickning av delegater och utdelning av röstkort

09.30-11.00   Avelskommittén. Projekt HittaÄlghund.se

11.00-12.00   Föredrag av :   Anders Hågeryd ”Projekt Sydälg” (50 min).

12.00             Lunch

13.00             Årsstämma

15.00             Kaffe

15.20             Årsstämman fortsätter

SÄK’s konstituerande styrelsemöte efter årsstämman.

19.00             Middag 

De medlemmar, som vill närvara vid årsstämman och önskar deltaga på lunch, kaffe samt den efterföljande middagen efter årsstämman anmäler detta senast den 22/4 2014 Direkt till Eksjö Stadshotell tel 0381/13020