UNGHUNDSMÄSTERSKAPET I SYDSVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

                                                                2020-01-10

 

Årets Unghundsmästerkap för SSÄK genomfördes som brukligt på Boxholms Skogar AB,s marker och förläggning.

Som vanligt hade de det väl förberett med provrutor och vägvisare, med vilket arrangemanget flöt perfekt.

Älgtillgången var relativ god då endast en hund inte fick tag på älg.

tre förstapris fyra andrapris två 0 pris samt ett keb. prov

Vädret var bra så dom ansvariga för det hade gjort sitt jobb.

Vi i SSÄK vill tacka domare, vägvisare, Peter Klein för markservice och framför allt Boxholms Skogar AB så att det blev ett bra arrangemang.

 

Resultat UM-2019

1 Slokhattens Adolf                        ägare Daniel Pettersson

2 Ugglehöjdens Asterix                 ägare Jens Karlsson

3 Anedalens Knut                           ägare Sven Johansson

4 Loke                                               ägare Per-Ola Andersson

5 Bäckarydets Chilla                      ägare Roland Classon

6 Sörlännskas Astro                       ägare Johan Wallin

7 Ståndfasts Dacke                         ägare Michael Lundqvist

8 Ståndfasts Doris                           ägare Fredrik Sandgren

9 Sörlänskans A Putin                    ägare Mattias Tellt

10 Stensjöhäjans Artur Karlsson ägare Jon Cedlund