Sydsvenska kommer i år att genomföra sitt första unghunds mästerskap. Tanken med mästerskapet är att premiera hundar som presterar prisprov i ung ålder, få fler fungerande unghundar ut på prov, få fler jaktprovstarter under förhösten, samt inte minst ett trevligt tävlingsmoment att träffa likasinnande vid. Kvalificerande prov utföres som ett vanligt jaktprov på̊ den egna marken. Finalister kommer att tas ut på första kollegiet i oktober. Final kommer att ske på lottade provrutor likt KM i månadsskiftet nov-dec i år.

Regler för uttagning till SSÄK unghunds mästerskap 2013.
Som grund för kvalificeringen uttages de tio bästa unghundarna med “prisprov”(födda 2011-12) vid kvalificerande prov + fem reserver ut på̊ säsongens första jaktprov (21/8 – 13/10). Vid lika poäng gäller högsta poäng på̊ moment nr 5 (ståndskall på̊ upptagsplatsen). Ägaren skall vara medlem i SSÄK och provet skall vara genomfört i SSÄK: s regi. Resultaten skall vara känt för klubben till första kollegiet (vid älgjakten). I övrigt gäller SÄK,s bestämmelser för jaktprov med älghundar. Klubben står för mat, logi och domare vid finalens genomförande. Vi hoppas på “minst” fem unghundar med prisprov innan älgjakten för att genomföra mästerskapet…

 

Undrar ni något eller har frågor hör av er till:
Daniel Eliasson 070-792 24 10
Johnas Johnasson 073-026 30 04