Sydsvenska kommer i år efter fjolårets succé anordna sitt andra unghunds mästerskap. Tanken med mästerskapet är att premiera hundar som presterar prisprov i ung ålder, få fler fungerande unghundar ut på prov, få fler jaktprovstarter under förhösten, samt inte minst ett trevligt tävlingsmoment att träffa likasinnade vid. Kvalificerande prov utföres som ett vanligt jaktprov på̊ den egna marken. Finalisterna kommer att tas ut på första kollegiet i oktober. Finalen kommer att äga rum i trakterna runt Malexander på Boxholms skogars marker fredagen den 21 november i år.
Samling för lottning av provrutor, domare och vägvisare den 20/11 med gemensam middag.
Regler för uttagning till SSÄK unghunds mästerskap 2014.
Som grund för kvalificeringen uttages de tio bästa unghundarna med ”prisprov”(födda 2012-13) vid kvalificerande prov + fem reserver ut på̊ säsongens första jaktprov (21/8 – 13/10). Vid lika poäng gäller högsta poäng på̊ moment nr 5 (ståndskall på̊ upptagsplatsen). Ägaren skall vara medlem i SSÄK och provet skall vara genomfört i SSÄK: s regi. Resultaten skall vara känt för klubben till första kollegiet (vid älgjakten). I övrigt gäller SÄK,s bestämmelser för jaktprov med älghundar. Klubben står för mat, logi och domare vid finalens genomförande. Vi hoppas på ”minst” fem unghundar med prisprov innan älgjakten för att genomföra mästerskapet…
En ”startavgift” på 500 kr kommer att tas ut från varje kvalificerad hund för att klara vår budget.
Finns det frågor eller är ni intresserade av att vara med som sponsor så hör av er till:
Daniel Eliasson 070-792 24 10

Boxholm logo

Boxholms Skogar AB är huvudsponsor för detta mästerskap och ställer upp med provmarker inom ett samlat område. Utan detta fina stöd hade det varit mycket svårt att arrangera ett mästerskap på detta sätt.
Prisbordet är skänkt av:

1:a pris: Pejlhalsband från Tracker Sverige
2:a pris: Bergans jaktställ, skänkt av Allmogejakt
3:e pris: Komradion från Kalmar Lantmän

Boende vid unghundsmästerskapet, klicka här
Karta över provmarkerna, klicka här
Startlista UM-2014:
1.
Äg:
2.
Äg:
3.
Äg:
4.
Äg:
5.
Äg:
6.
Äg:
7.
Äg:
8.
Äg:
9.
Äg:
10.
Äg:
Reserver:
1.
Äg:
2.
Äg:

3.
Äg:
4.
Äg:
5.
Äg: