Styrelsen räknar med att kunna genomföra unghundsmästerskapet även denna säsong. Kvalificering till unghundsmästerskapet är de hundar som är födda 2018-2019 och som går prisprov från den 21augusti till älgjaktstart. 10 hundar plus reserver tas ut.  Resultatet ska vara känt till första kollegiet

På grund av pågående pandami (covid – 19) kommer troligen unghundsmästerskapet att genomföras på samma sätt som klubbmästerskapet om det inte ges nya rekommendationer.

Detta innebär att kvalificerade hundar till unghundsmästerskapet kommer att genomföra tävlingen på sina hemmamarker. Domare och hundägare åker i separata bilar under hela provet (om bil behöver användas). Detta gäller under hela provsäsongen, Hundägare betalar bilersättning till domaren på jaktprovsdagen. På tävlingsdagen står klubben för domarens bilersättning.

Styrelsen gm

Bengt-Henry Bergqvist sekr. SSÄK