Från och med i höst är det justerade jaktprovsregler så att GPS-pejl får användas vid bedömning. Två utbildningstillfällen är planerade. Viktigt att alla domare är med vid något av dessa tillfällen för att få en kvalitetssäkring av dömandet av våra älghundar.
Domarbok är i dagarna utskickad till samtliga domare och vi vill samtidigt be om ursäkt för den korta framförhållningen men det är tyvärr inget vi själva kan råda över.
Anmälan, så att vi kan beräkna rätt mängd fika, vill vi ha senast två dagar före respektive utbildningstillfälle.

Utbildningsdagar
3/7 klockan 18:30 i Polishuset i Ljungby.
Anmälan till Bengt-Henry via e-post, sekr.ssak@tele2.se eller telefon 073-679 63 90

15/7 klockan 18:30 Jägarförbundet Skedhult, Eksjö
Anmälan till Tomas Melkersson via e-post, thomas.melkersson@hotmail.com

För den som vill läsa mer om de nya reglerna finns de att ladda ner från Svenska Älghundklubbens hemsida, klicka här för att komma direkt till sidan gällande jaktprovsregler.