NYA PROVREGLER FRÅN 2017-07-01

Utbildning i de nya provreglerna kommer att hållas i

Växjö Villa Vik  den 2/4 2017 kl 10,00 anmälan senast 27/3

Skedhult 19/3 2017 kl  10,00 anmälan senast 13/3

Observera datumen.

För att döma till kommande säsong är deltagande i utbildningen obligatorisk.

Anmälan till

sekreteraren tel 0736 79 63 90 epost sekr.ssak@gmail.com

Peter Andersson tel 0730 92 30 31 epost ljungstigens@telia.com