Med ganska kort marginal inför årets provsäsong blev det bestämt att även sydsvenska älghundklubbens skulle gå över till att hantera alla jaktprov i det nya program som heter provdata. Detta görs för att minska på arbetsbördan för de som jobbar administrativt med alla jaktprov. Framöver kommer vi även att hantera anmälningar till utställningar via detta program.

Som säkert de flesta förstår kan det bli lite krångel och problem som ska fixas innan allt går helt friktionsfritt. Vi kan garantera att det jobbas stenhårt för att lösa problemen och inget av det som görs sker av illvilja utan målsättningen är som sagt, det ska bli lättare och bättre för alla inblandade.

Tyvärr har utbildningsmaterialet blivit lite försenat men inom någon vecka ska det vara helt klart och skickas ut till samtliga domare. Är det några akuta problem som måste lösas så hör av er till provledningen så löser ni det tillsammans. Med en positiv inställning så går det mesta att lösa på ett bra sätt.